ΑΓΓΛΙΚΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΤΟΧΟΙ:

• Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες (γραφή, ανάγνωση)

• Να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε καθημερινές καταστάσεις όπου είναι απαραίτητη η αγγλική γλώσσα (ίντερνετ, ταξίδια, εργασία, καθημερινότητα).

• Να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό τα ήθη και τα έθιμα άλλων λαών της Ευρώπης.

• Να εξοικειωθούν με την ξένη γλώσσα και να συνεχίσουν για την απόκτηση ενός πτυχίου.

ΤΡΟΠΟΙ:

• Ανίχνευση πραγματικών αναγκών των εκπαιδευόμενων

• Σημειώσεις από διάφορα βιβλία και αυθεντικό υλικό (ίντερνετ, περιοδικά, τραγούδια, μπλουζάκια, κλπ.)

• Όχι μόνο κλασσικές γλωσσικές ασκήσεις

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:

• Κάνουμε διαλόγους και παίζουμε ρόλους ανά ζεύγη.

• Παίζουμε παιχνίδιa.

•  Επεξεργαζόμαστε τραγούδια.

•  Κάνουμε κατασκευές (κάρτες Χριστουγέννων, Αγ. Βαλεντίνου, κλπ).

•  Δουλεύουμε project στην τάξη ή διαθεματικά.

•  Χρησιμοποιούμε διάφορα οπτικά μέσα, όπως: Φωτογραφίες από περιοδικά,  Σκίτσα, Κάρτες, Χάρτες & τουριστικούς οδηγούς.