ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ:

  • Οι εκπαιδευόμενοι να είναι ικανοί να διαχειρίζονται τα μαθηματικά της καθημερινότητας.
  • Να είναι σε θέση να αναπτύξουν μαθηματικές μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες στα πλαίσια της καθημερινής ζωής.
  • Να μπορούν να επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν μαθηματικές ιδέες.