ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ:

  • Οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να κατανοούν κείμενα από την καθημερινή τους ζωή σχετικά με: εφημερίδες, ίντερνετ, Ειδήσεις, υπότιτλους ταινιών, ρεπορτάζ, νόμους του κράτους, προκηρύξεις, ανακοινώσεις, φυλλάδια προσφορών, αγγελίες κλπ…
  • Να είναι ικανοί οι ίδιοι να παράγουν κείμενα όπως: αγγελίες, επιστολές, ανακοινώσεις, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, μηνύματα  κλπ…
  • Να μπορούν να διαβάζουν  με άνεση λογοτεχνικά κείμενα.
  • Να συμμετέχουν με άνεση τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο.
  • Να δέχονται και να δίνουν οδηγίες με ακρίβεια.
  • Οι αλλοδαποί να εξοικειωθούν με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.