ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ:

  • Οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να κατανοήσουν τον φυσικό κόσμο και τη δυνατότητα επιβίωσης σε αυτόν με βασικές γνώσεις από: τη Γεωλογία (σεισμοί), την Αστρονομία (ηλιακό σύστημα), τη Βιολογία (δομή και λειτουργία ανθρώπινου σώματος) κλπ…
  • Να διαχειρίζονται καθημερινά προβλήματα σε σχέση με τον Επιστημονικό γραμματισμό όπως (τρόποι θέρμανσης τον χειμώνα, χρήση φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειές μου).
  • Να συμμετέχουν σε διαλόγους και δράσεις σχετικά με τον άνθρωπο (διατροφή, υγεία).