ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ:

  • Οι εκπαιδευόμενοι να εξοικειωθούν με τις βασικότερες έννοιες του Κοινωνικού γραμματισμού.
  • Να κατανοούν και να αναλύουν τα κοινωνικά φαινόμενα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή τους.
  • Να διδάσκονται από τις δράσεις των προηγούμενων και να οικειοποιούνται τις πιο δημιουργικές.