ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ:

  • Οι εκπαιδευόμενοι να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το Περιβάλλον και την κοινωνία.
  • Να αναπτύξουν θετικές στάσεις σε σχέση με τις ενασχολήσεις τους με το Περιβάλλον και την Αειφορία.
  • Να συμμετέχουν σε διαλόγους και δράσεις σχετικά με την ρύπανση του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ…