ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ:

  • Οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν βασικές έννοιες του Πληροφορικού γραμματισμού.
  • Να χειρίζονται με άνεση τον Κειμενογράφο (Word), τα Λογιστικά Φύλλα (Excel), τις Παρουσιάσεις (Power Point), το Ιντερνετ, την Αλληλογραφία μέσω διαδικτύου (E-mail).
  • Να είναι σε θέση να συντάσσουν κείμενο, επιστολή, e-mail.
  • Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο.
  • Να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες της Πληροφορικής και γενικότερα να γίνουν ψηφιακά εγγράμματοι.
  • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές στην καθημερινότητά τους όπως: υπολογιστή, tablet, smartphone, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κάμερα, scanner.

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: (Από το Εκπαιδευτικό υλικό για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης)