ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

H Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στο ΣΔΕ Χανίων, διεξάγεται με την παρουσία του Συμβούλου τρείς φορές την εβδομάδα στο σχολείο, μία ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τμήμα και στην συνέχεια σε εξατομικευμένο επίπεδο, προσαρμοσμένη στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων.

Μεθοδολογία και Στόχοι της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στο ΣΔΕ Χανίων:

 • Δόμηση του επαγγελματικού εαυτού, αναπλαισίωση και επαναπροσδιορισμός του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευομένων.
 • Καθοδήγηση στην διαδικασία λήψης επαγγελματικής και εκπαιδευτικής απόφασης.
 • Έμφαση στον Μεταγνωστικό χαρακτήρα της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.
 • Ατομική Συμβουλευτική, εξατομικευμένη συμβουλευτική προσέγγιση, διαμόρφωση προσωπικού σχεδίου δράσης.
 • Ομαδική Συμβουλευτική, σε επίπεδο ομάδας ή τάξης, βιωματικά εργαστήρια (Project).
 • Καθοδήγηση στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
 • Σύνταξη βιογραφικού, συνοδευτικής επιστολής, προετοιμασία για συνέντευξη.
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, διερεύνηση δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.
 • Καθοδήγηση στην συμπλήρωση αιτήσεων για θέσεις εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα (ΑΣΕΠ).
 • Life Coaching – Mentoring – Συμβουλευτική λήψης αποφάσεων.
 • Διαχείριση κρίσεων στον εργασιακό χώρο.
 • Διαχείριση φαινομένων παθογένειας στον χώρο εργασίας – εργασιακό bulling, επαγγελματική εξουθένωση –professional burnout, σύνδρομο mobbing.
 • Πρόσκληση ειδικών σε θέματα εργασιακά, ασφαλιστικά, δια βίου εκπαίδευσης.
 • Παροχή πληροφόρησης (προφορικής και έντυπης) αναφορικά με σπουδές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματικές επιλογές, επίσκεψη και διασύνδεση με δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των εκπαιδευομένων από την Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Αναστοχασμός, Ανατροφοδότηση.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:
EUROPASS ΕΣΠΑ 
ΙΝΕΓΣΕΕ  ANTAGONISTIKOTITA.GR
ΑΣΕΠ  EFEPAE.GR
DIORISMOS.GR PROSON.GR
E-DIMOSIO PROSLIPSIS.GR
ΕΟΠΠΕΠ  ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
KARIERA.GR ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
SKYWALKER.GR ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ