ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούνται από ένα/μια Σύμβουλο-Ψυχολόγο και ένα/μια Σύμβουλο Σταδιοδρομίας. Πιο συγκεκριμένα ο ρόλος του Συμβούλου Ψυχολόγου στα ΣΔΕ είναι συμβουλευτικός, υποστηρικτικός και προάγει την ενδυνάμωση του ατόμου, με γνώμονα τον σεβασμό  και την αποδοχή του ατόμου που καλείται να βοηθήσει.

  • Βάσει του συμβουλευτικού χαρακτήρα μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά σε επίπεδο ανίχνευσης των αναγκών και των εμποδίων,
  • διευκρινιστικά και καθοδηγητικά σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς αλλά και
  • παρεμβατικά με υποστηρικτικές μεθόδους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Βρίσκεται στο σχολείο 3 ημέρες ανά εβδομάδα και εισέρχεται σε κάθε τμήμα 1 ώρα κάθε βδομάδα. Η ατομική συμβουλευτική για τους εκπαιδευόμενους ή τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμού.