Ημερήσια αρχεία: 11 Οκτωβρίου 2019

1 άρθρο

Σχέδια Δράσης 2018-19

Στο ΣΔΕ Χανίων το σχολικό έτος 2018-19 υλοποιήθηκαν τα παρακάτω Σχέδια Δράσης: Παράδοση και πολιτισμός στην Κρήτη. Υπεύθυνοι καθηγητές: Καρδαμάκη Μάρθα (εκπαιδεύτρια αισθητικού γραμματισμού), Μουριζάκη Ευαγγελία (εκπαιδεύτρια κοινωνικού γραμματισμού), Γκούσκος Ζαχαρίας (εκπαιδευτής περιβαλλοντικού γραμματισμού)  Παιχνίδια και επαγγέλματα μέσα στον χρόνο Υπεύθυνοι καθηγητές: Παντερμάκη Νίκη (εκπαιδεύτρια επιστημονικού γραμματισμού), Σιδηρόπουλος Νικόλαος (εκπαιδευτής […]